Czech Press Releases

ICHEP 2020: Praxe velkého třesku pro všechny

Praha, 17. 7. 2020 – Největší oborová konference částicové fyziky ICHEP 2020 proběhne letos pouze on-line. Díky tomu však bude mimořádný program pro veřejnost na pomezí fyziky, filozofie a umění přístupný úplně všem.

Konference z řady ICHEP tradičně nabízejí široký doprovodný program pro veřejnost. Tuto tradici se rozhodli pořadatelé zachovat i letos, ačkoli se konference plně přesunula do internetového prostředí.

Historicky poprvé tak bude den pro veřejnost plně digitální. Kdokoli bez omezení místa se může zapojit do ojedinělého experimentu, který nejenom pobaví a třeba inspiruje k dalšímu přemýšlení, ale zároveň otestuje technologické možnosti současného internetu. Pojďme společně zkusit, co internet snese!

První ostrý test proběhne 3. 8. 2020 a bude jím veřejná přednáška nobelisty Barryho Barishe, který se podílel na objevu gravitačních vln. Stejně jako všechny další aktivity ji zájemci naleznou zde.

Největší část programu začíná 5. 8. 2020 pod hlavičkou The Big Bang Stage. Podobnost názvu se známým seriálem není náhodná, ale tentokrát půjde hlavně o „praxi velkého internetového třesku“. Tu začne živě přenášená prohlídka experimentu ATLAS přímo z CERN. Detektor sám představuje impozantní technologické dílo. Všichni účastníci virtuální prohlídky mohou navíc klást dotazy odborníkům na místě.

Neméně zajímavá bude premiéra částečně animovaného filmu Den s částicemi (A Day with Particles), ve kterém prožijeme typický den českého částicového fyzika. Na něj naváže přenos z Velké Británie, konkrétně ze střední školy Badminton School, jejíž žačky připravily zajímavé fyzikální experimenty, které si může každý zkusit spolu s nimi.

Následovat bude živý internetový přenos, v jehož rámci se uplatní jak poznatky současné akustiky, tak prvky umělé inteligence. Program s názvem The Internet of Wild Things: Acoustics & A.I. realizuje Topher White, výkonný ředitel společnosti Rainforest Connection (USA). Zvuky deštných pralesů přenáší v reálném čase prostřednictvím mobilních telekomunikací a naučí nás porozumět řeči pralesa v pozitivních i negativních souvislostech.

Letošní ICHEP měl původně proběhnout v České republice, a proto se v další části „velkého internetového třesku“ projeví duch hostitelské země. O fyzice piva se včetně praktických ukázek rozpovídá Martin Rybář z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Připravil několik pokusů, které si spolu s ním může doma každý vyzkoušet. Jen se ujistěte, zda máte všechny potřebné pomůcky, zejména dvě plné láhve a tři plné plechovky…

Protože fyzika vysokých energií není jen záležitostí mikrosvěta, ale týká se také nejvzdálenějších vesmírných objektů, připomene The Big Bang Stage on-line v další části uplynulých 60 let dobývání vesmíru a jeho zlomové momenty, jakým bylo třeba vypuštění Hubbleova kosmického dalekohledu. Povídat o nich bude švýcarský astronaut Claude Nicollier, který bude zároveň odpovídat na dotazy diváků.

Navečer začne další samostatný dvouhodinový blok pod názvem Universal Science. Sérii přednášek věnovanou například temné hmotě nebo budoucnosti částicové fyziky opět doplní živě přednášená diskuse, do které se mohou zapojit také diváci.

Posledním bodem programu je Virtual Mixer Steva Goldfarba z University of Melbourne. Mixovat se budou laici a částicoví fyzici, ať už se nacházejí kdekoliv na světě.

Odkazy na všechny on-line aktivity, včetně podrobnějších informací naleznou zájemci na tomto odkazu.

Pokud by přeci jen někdo upřednostnil osobní setkání s fyzikou a uměním, má i tuto možnost. 6. 8. 2020 večer bude pražský Cross Club živě streamovat z CERN audiovizuální show Colliderscope Music DJ Lawrence Lee z Harvardovy univerzity (USA). Přenosu bude předcházet program s fyzikálními experimenty připravené ve spolupráci Univerzity Karlovy, ČVUT v Praze a skupiny Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF).

Konferenci ICHEP 2020, která je podpořena z projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd na ČVUT pod číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778, spolufinancovaného Evropskou unií, organizují na národní úrovni instituce s klíčovým podílem na částicovém výzkumu. Konkrétně jde o Univerzitu Karlovu, České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Univerzitu Palackého v Olomouci, Technickou univerzitu Liberec a Západočeskou univerzitu v Plzni. Předsedou organizačního výboru je prof. Zdeněk Doležal z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Podrobnější a průběžně aktualizované informace naleznou zájemci na webu www.ichep2020.org nebo na sociálních sítích @ICHEP2020.

Kontakt pro média: prof. Zdeněk Doležal, +420 731 039 464, dolezal@ipnp.troja.mff.cuni.cz


Praha se centrem světa částicové fyziky díky konferenci ICHEP stane hned dvakrát

Největší událost světa částicové fyziky, konference ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky, se letos poprvé měla na přelomu července a srpna uskutečnit v Praze. Přijet mělo na 1200 vědců včetně nositelů Nobelových cen zabývajících se částicovou fyzikou. Vzhledem k celosvětové epidemii letos konference proběhne v online podobě. Nicméně Praha o osobní přítomnost nejvýznamnějších vědců oboru nepřijde, protože organizační výbor pořadatelství hlavnímu městu České republiky přiřknul pro rok 2024!

„Na konci března nám bylo jasné, že největší konference světa částicové fyziky, jejíž pořadatelství je poctou celé České republice a našemu přínosu této vědecké oblasti, v Kongresovém centru nebude. Neznamená to ale, že by konference neproběhla – jen se z přednáškových sálů přenese do online prostředí,” říká prof. Zdeněk Doležal, zástupce ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a předseda lokálního organizačního výboru ICHEP 2020. „A má to jeden mimořádně pozitivní dopad: Online konference je bez vložného, takže je mnohem dostupnější pro řadu návštěvníků. Paradoxně tak nyní máme šanci udělat největší oborovou konferenci ještě mnohem větší,“ dodává prof. Zdeněk Doležal.

„Už na začátku června jsme měli zhruba 1250 registrací a termín pro přihlášky na letošní online konferenci ICHEP2020 je do 15. července. Věřím, že tuto příležitost využijí nejen vědci, ale také studenti, pro které to je jedinečná možnost získat nejnovější informace z oboru částicové fyziky,“ vysvětluje doc. Jaroslav Bielčík z katedry fyziky FJFI a jeden ze členů organizačního výboru ICHEP 2020.

Organizační výbor navíc Praze přiřknul následující volný termín, takže částicoví fyzici o návštěvu města nepřijdou – jen dorazí až v roce 2024.

Na organizaci konference ICHEP 2020 se podílejí všechna přední česká pracoviště zabývající se částicovou fyzikou: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK), Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ), Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF), Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, a navíc Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky (IUPAP).

Podrobnější informace najdete na webu konference ichep2020.org, můžete také sledovat její Twitter (@ICHEP2020) a stránku na Facebooku (ICHEP2020).

KONTAKTY PRO MÉDIA

JAN KADEŘÁBEK | JAN.KADERABEK@FJFI.CVUT.CZ | +420 603 444 144


Studenti propojí umění a vědu a svá díla představí na ICHEP 2020

– největší konferenci částicové fyziky

Studenti středních škol, ale i vysokoškoláci a žáci základních škol se na inspiračním workshopu BeInspired@ICHEP2020 seznámí s atraktivitou částicové fyziky a inspirují se možnostmi jejího uměleckého ztvárnění. Jejich výsledná umělecká díla se představí na největší události světa částicové fyziky, konferenci ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky. Ta letos, poprvé v historii, zavítá na přelomu července a srpna do Prahy. Společně ji pořádají všechna přední česká pracoviště zabývající se částicovou fyzikou: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK), Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ), Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF), Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, a navíc Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky (IUPAP).

FOTO ČVUT Michael Hoch CERN

„Chceme využít příležitost, kdy se Praha na týden stane světovou metropolí částicové fyziky k tomu, abychom náš obor přiblížili co nejširší veřejnosti a ukázali jí krásy i reálné přínosy, které možná u tohoto de facto základního výzkumu nejsou tím prvotním motorem bádání, ale přesto existují,” říká prof. Zdeněk Doležal, zástupce ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a předseda lokálního organizačního výboru ICHEP 2020.

„Do Prahy na konci července zamíří na 1200 vědců včetně nositelů Nobelových cen zabývajících se částicovou fyzikou. Že se nám tuto akci podařilo pro Prahu získat, je důkazem, že česká částicová fyzika má ve světě dobré jméno,“ vysvětluje doc. Jaroslav Bielčík z katedry fyziky FJFI a jeden ze členů organizačního výboru ICHEP 2020. „Workshop BeInspired@ICHEP2020 jsme vytvořili pro to, abychom se o nadšení pro částicovou fyziku mohli podělit se zapálenými středoškoláky i dalšími studenty,“ dodává Jaroslav Bielčík.


Pozvánka ČVUT FJFI ICHEP Prague

BeInspired@ICHEP2020

Inspirační setkání BeInspired@ICHEP2020 proběhne v pátek 14. února 2020 od 10.00 hod. v budově FJFI. Přihlásilo se na něj 120 studentů základních, středních i vysokých škol, pro které si organizátoři z FJFI, MFF UK a FZÚ připravili stručné představení částicové fyziky a světa urychlovačů částic, zvláště pak velkého hadronového urychlovače (LHC), který provozuje CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum).

Poté se účastníci rozdělí do menších skupin, které postupně budou stavět mlžné komory, jednoduchá zařízení pro detekci kosmického záření; pracovat s daty srážek částic v rámci experimentu ATLAS a seznámí se s tokamakem Golem, který umí vytvořit fúzi podobnou té, která probíhá ve hvězdách. Ještě před obědem se všichni studenti opět sejdou, aby pod vedením Michaela Hocha, který se v CERN podílí na uměleckém projektu Arts at CERN, vyzkoušeli hromadnou pohybovou aktivitu.

Po obědě se pak skupinky dostřídají na jednotlivých částech programu a pod vedením Michaela Hocha a malíře a grafika prof. Vladimíra Kokolii z Akademie výtvarných umění budou v kreativních dílnách vymýšlet a testovat různé způsoby uměleckého ztvárnění světa částicové fyziky. To by jim mělo pomoci při přípravě vlastních děl, která pak budou moci až do konce května připravit.

Výjimečná konference ICHEP 2020

Mezinárodní konference ICHEP 2020 bude probíhat od 30. července do 5. srpna 2020 v Kongresovém centru Praha. Jde o výroční 40. ročník této události, která se opakuje ve dvouletém cyklu. Předchozí konference byla v jihokorejském Soulu. Vědci na konferenci představí nejnovější poznatky, ale také plány na další rozvoj vědy a bádání.

Podrobnější informace najdete na webu konference, můžete také sledovat její Twitter (@ICHEP2020) a stránku na Facebooku.

V Praze 14. 2. 2020

Kontakt pro média:
Jan Kadeřábek
E-mail: jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz
Tel: +420 603 444 144

 

PARTNERSConference Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ichep2020.org | Copyright © 2019 ichep2020.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2Conference Secretariat: C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE | tel.: +420 261 174 301 | fax: +420 261 174 307
Home | Sitemap | Privacy Policy | info@ichep2020.org | Copyright © 2019 ichep2020.org
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2

Access
Congress
Portal